Μπάρα με μόνωση για πίνακα VU333P-PG

11,00 
Συσκευασία 1τμχ. Μπάρα με μόνωση για πίνακες VU333P και VU333PG  

Μπάρα με μόνωση για πίνακα VU232P-PG

8,83 
Συσκευασία 1τμχ. Μπάρα με μόνωση για πίνακες VU232P και VU232PG  

Μπάρα με μόνωση για πίνακα VU131P-PG

6,65 
Συσκευασία 1τμχ. Μπάρα με μόνωση για πίνακες VU131P και VU131PG  

Μπάρα γείωσης 17 βιδών

4,36 
Συσκευασία 1τμχ. Μπάρα γείωσης 17 βιδών  

Μπάρα ουδετέρου 17 βιδών

4,36 
Συσκευασία 1τμχ. Μπάρα ουδετέρου 17 βιδών  

Μπάρα γείωσης 8 βιδών

2,17 
Συσκευασία 1τμχ. Μπάρα γείωσης 8 βιδών  

Μπάρα ουδετέρου 8 βιδών

2,17 
Συσκευασία 1τμχ. Μπάρα ουδέτερου 8 βιδών  

Μπάρα γείωσης με μόνωση 15×16 πράσινο

4,36 
Συσκευασία 1τμχ. Μπάρα γείωσης με μόνωση 15×16 πράσινο  

Μπάρα ουδετέρου με μόνωση 15×16 μπλέ

4,36 
Συσκευασία 1τμχ. Μπάρα ουδετέρου με μόνωση 15×16 μπλέ  

Μπάρα γείωσης με μόνωση 12×16 πράσινο

4,36 
Συσκευασία 1τμχ. Μπάρα γείωσης με μόνωση 12×16 πράσινο  

Μπάρα ουδετέρου με μόνωση 12×16 μπλέ

4,36 
Μπάρα ουδετέρου με μόνωση 12×16 μπλέ Συσκευασία 1τμχ.  

Μπάρα γείωσης με μόνωση 7×16 πράσινο

4,36 
Συσκευασία 1τμχ. Μπάρα γείωσης με μόνωση 7×16 πράσινο  

Μπάρα ουδετέρου με μόνωση 7×16 μπλέ

4,36 
Συσκευασία 1τμχ. Μπάρα ουδετέρου με μόνωση 7×16 μπλέ  

Μπάρα γείωσης 13 βιδών

3,47 
Συσκευασία 1τμχ. Μπάρα γείωσης 13 βιδών  

Μπάρα ουδετέρου 13 βιδών

3,47 
Συσκευασία 1τμχ. Μπάρα ουδετέρου 13 βιδών