Αντικεραυνικά Ράγας (16)

Ασφάλειες Τήξεως και Εξαρτήματα (73)

Ασφαλειοαποζεύκτες (6)

Ασφαλειοθήκες Ράγας (6)

Ασφαλοδιακόπτες (8)

Gacia Αυτόματες Ασφάλειες (49)

Geyer Αυτόματες Ασφάλειες (128)

Επιτηρητές Τάσης (7)

Κουδούνια Ράγας (4)

Λυχνίες (6)

Μετρητές Ρεύματος (9)

Ραγοδιακόπτες (39)

Gacia Ρελέ (87)

Geyer Ρελέ (76)

Σούκο Ράγας (2)

Χρονοδιακόπτες - Αυτόματοι Κλιμακοστασίου (10)